Veelgestelde Vragen

Vraag en Antwoord

De basisgedachte van Het Financieringshuis is om u op een verantwoorde wijze te voorzien van een autofinanciering. Hierbij staat u en uw persoonlijke en financiële situatie centraal. Het klantbelang centraal stellen heeft tot doel een duurzame relatie met u als klant aan te gaan. Hieronder leest u de meest gestelde vragen.


Ik heb een vaste baan met veel met structurele toeslagen en/of overwerk? Nemen jullie dat ook mee als ik een autofinanciering aanvraag?

De toeslagen worden 100% meegerekend voor een autofinanciering, deze moeten aantoonbaar zijn en van structurele aard. Daarbij mag het gemiddelde structurele overwerk voor 50% meegerekend worden bij uw autofinanciering aanvraag. Het is berekend aan de hand van maximaal 48 arbeidsuren per week. U moet wel de continuïteit van dit overwerk aan kunnen tonen. Er kan worden gerekend met maximaal 100% overwerk, indien het gaat om het beroep internationaal vrachtwagenchauffeur, maar alleen wanneer dat is gebaseerd op maximaal gemiddeld 48 arbeidsuren per week.


Ik heb een eigen woning maar heb een dienstverband voor bepaalde tijd en wil een autofinanciering aanvragen. Kan dat?

Het kan zijn dat uw tijdelijk dienstverband voor 100% mee wordt gerekend. Dit kan alleen onder een aantal voorwaarden. De contractant moet dan 30 jaar zijn of ouder en BKR ervaring hebben. De contractant heeft een koopwoning en heeft een partner. Het arbeidsverleden moet voor minimaal twaalf maanden aan kunnen worden getoond.


Helpt het dat mijn baas een intentieverklaring onbepaalde tijd wil afgeven voor het aanvragen van een autofinanciering?

Het kan zijn dat u een inkomen heeft uit tijdelijk dienstverband? De financieringsmaatschappijen rekenen dan gemiddeld 70% van uw maandelijks inkomen. Er zijn een aantal uitzonderingen. Als er sprake is van een tijdelijk dienstverband met een intentieverklaring onbepaalde tijd, dan rekenen sommige financieringsmaatschappijen uw inkomen voor 100% mee. Hierbij moet u langer dan een half jaar in dienst zijn en gewerkt hebben bij uw huidige werkgever. 


Kan ik met een inkomen uit uitzend- of detacheringbasis een autofinanciering afsluiten?

Heeft u fase A/1 + 2?
Dan is het niet mogelijk om bij Het Financieringshuis een autofinanciering aan te vragen.

Heeft u fase B/3?
Dan wordt uw netto inkomen voor 70% meegerekend in de berekening bij uw autofinanciering.  

Heeft u fase C/4?
Als u zich in deze fase bevindt dan wordt het netto inkomen voor 100% meegerekend in de berekening voor uw autofinanciering. U dient wel een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd te overleggen.

Het uitzendbureau / detacheringsbedrijf moet gecertificeerd zijn en ingeschreven staan in het NEN-register. Er wordt hierbij geen rekening gehouden tussen uitzend-/detacherings- en loondienstmedewerkers. Wanneer het bedrijf hier niet in staat geschreven dan wordt het inkomen niet meegeteld in de berekening.


Ik werk bij Defensie op contractbasis. Hoe zit dat eigenlijk bij het aanvragen van een autofinanciering?

Heeft u fase I contract?
Dan wordt uw netto inkomen voor 0% meegerekend in de berekening van uw autofinanciering.

Heeft u fase II en III contract?
Als u zich in deze fase bevindt dan wordt het netto inkomen voor 100% meegerekend in de berekening voor uw autofinanciering. Fases gelden bij een dienstverband ingegaan na 01-01-2008. Werkzaam voor 01-01-2008: overeenkomst Beroeps Bepaalde Tijd en Beroeps Onbepaalde Tijd.


Hoe zit het eigenlijk als ik een inkomen heb uit VUT, pensioen en AOW? Kan ik dan eigenlijk wel geld lenen voor een auto?

Indien de looptijd van een autofinanciering de pensioenleeftijd overschrijdt, wordt het pensioeninkomen opgevraagd en de continuïteit van het inkomen beoordeeld. VUT, AOW en pensioen worden voor 100% meegerekend bij uw autofinanciering aanvraag.

Koop uw nieuwe of tweedehandse auto met Autofinanciering Zekerheid van Het Financieringshuis op zak!


Kan ik met mijn uitkering een autofinanciering aanvragen en afsluiten?

Inkomens uit uitkeringen die worden meegenomen in de beoordeling van uw autofinanciering zijn:

Bij een WAO / WIA uitkering

Bij een ziektewetuitkering
Uw inkomen wordt voor 70% meegerekend indien u langer dan 20 dagen ziek bent en het werk niet hervat. Wanneer u kunt aantonen dat u het werk gaat hervatten (met een werkgeversverklaring) dan geldt dit voor 100%.

Bij een ANW
Uw inkomen wordt voor 100% meegerekend, mits dit bestemd is voor de echtgenoot(geen kinderen).


Een autofinanciering afsluiten met inkomen uit verzekering? Bestaat dat eigenlijk?

Inkomen uit lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekering mogen voor 100% meegerekend worden, mits de uitkering gelijk blijft (of hoger wordt) gedurende de looptijd van de autofinanciering en de verzekering wordt uitgekeerd gedurende de looptijd van de autofinanciering.

Inkomens welke niet mee worden gerekend:

 • Alimentatie-inkomsten
 • Persoonsgebonden Budget(PGB)
 • Vakantiegeld
 • Belastingteruggaaf ziektekosten
 • Proeftijd
 • Bonussen / winstdeling
 • Provisie
 • WW uitkering
 • Inkomen uit beleggingsdepot
 • RWW
 • WWB
 • Inkomen per kas
 • Reiskostenvergoeding
 • Autokostenvergoeding
 • Ziektewet via UWV
 • Jaarlijkse 13e maand
 • Representatievergoeding
 • Zorgtoeslag
 • Kinderbijslag / Kinderopvangtoeslag
 • Tegemoetkoming schoolkosten
 • 0-uren contract
 • TRI

 

 


Ik ben ondernemer en wil de autofinanciering gewoon op privé naam. Moet ik daarvoor naar mijn eigen bank?

Het Financieringshuis biedt ondernemers de mogelijkheid om een autofinanciering op privé naam aan te vragen en af te sluiten. Dat hier andere voorwaarden en acceptatie richtlijnen aan ten grondslag liggen is vanzelfsprekend. Om uw autofinanciering in behandeling te kunnen nemen, hebben wij een aantal voorwaarden. De financieringsaanvraag kan pas door de financieringsmaatschappij in behandeling worden genomen als wij de benodigde documenten compleet en vooraf van u krijgen aangeleverd.

Hoe u dit moet doen, leest u hier »